• Mã ngành 7490-Mã ngành dịch vụ chuyên môn,khoa học,công nghệ

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Công ty của bạn đang muốn bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ nhưng lại không biết mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ ra sao? Hay thủ tục bổ sung ngành nghề cụ thể thế nào? Đừng lo lắng! Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

  I/ Mã ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

  Theo Phụ Lục II: Danh mục ngành nghề kinh doanh chi tiết Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thì việc bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu được quy định như sau:

  7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

  Chi tiết gồm:

  1. 74901: Hoạt động khí tượng thủy văn

  Nhóm hoạt động khí tượng thủy văn gồm:

  – Dự báo thời tiết;

  – Đo lượng nước, độ ẩm, hoàn lưu bão…

  2. 74909: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

  Nhóm hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu gồm: Các dịch vụ đa dạng phục vụ khách hàng tiêu dùng. Gồm những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ:

  – Hoạt động phiên dịch;

  – Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;

  – Hoạt động của những nhà báo độc lập;

  – Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

  – Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);

  – Hoạt động đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức…);

  – Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng;

  – Tư vấn chứng khoán;

  – Tư vấn về nông học;

  – Tư vấn về công nghệ khác;

  – Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý…

  Nhóm hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu cũng gồm: Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác phẩm nghệ thuật, ảnh… với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất…

  Loại trừ:

  – Bán buôn xe có động cơ đã sử dụng qua đấu giá được phân vào nhóm 4511 (Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác) và nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

  – Hoạt động đấu giá qua mạng (bán lẻ) được phân vào nhóm 47910 (Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet);

  – Hoạt động của sàn đấu giá (bán lẻ) được phân vào nhóm 47990 (Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu);

  – Hoạt động của môi giới bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất);

  – Hoạt động kế toán được phân vào nhóm 69200 (Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế);

  – Hoạt động tư vấn quản lý được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);

  – Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);

  – Thiết kế công nghiệp và máy móc được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan);

  – Thiết kế quảng cáo trình diễn và quảng cáo khác nhau được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

  – Thiết kế vị trí và hình thức thể hiện khác trên web được phân vào nhóm 73100 (Quảng cáo);

  – Hoạt động triển lãm và hội chợ được phân vào nhóm 82300 (Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại);

  – Hoạt động của các đấu giá viên độc lập được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

  – Quản lý các chương trình hành chính quản trị được phân vào nhóm 82990 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu);

  – Hướng dẫn tín dụng khách hàng và nợ được phân vào nhóm 88900 (Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác);

  – Hoạt động các nhà viết sách khoa học và công nghệ được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí);

  – Hoạt động của các nhà báo độc lập được phân vào nhóm 90000 (Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí).

  II/ Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung thêm ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

  Để bổ sung ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ, doanh nghiệp làm thủ tục bổ sung ngành nghề theo trình tự sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung thêm mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ.

  + Quyết định về việc bổ sung thêm mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ.

  + Biên bản họp về việc bổ sung thêm mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ.

  + Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung thêm mã ngành nghề  dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghềnhư trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghềthì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa. 

  Ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học, công nghệ

  Thủ tục bổ sung ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học, công nghệ

  III/ Lưu ý về việc thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  IV/ Dịch vụ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. Đến Nam Việt Luật, bạn sẽ được:

  + Tư vấn tận tình về ngành nghề, mã ngành kinh doanh

  + Nhân viên công ty Nam Việt Luật thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

  + Thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng

  – Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn… Nên để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Nam Việt Luật  về vấn đề làm thủ tục bổ sung ngành nghề dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ. Nếu còn thắc mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ tư vấn mã ngành nghề kinh doanh để phù hợp với dự định bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ với công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ.

Thông báo
Gọi điện thoại