• Mã ngàng 7710-7730-Mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 4 đánh giá

  Mã ngàng 7710-7730-Mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị là bao nhiêu? Tôi tên Thành sinh sống tại TP HCM và có mở một công ty kinh doanh buôn bán xe máy, oto. Do tôi có ý tưởng kinh doanh cho thuê thiết bị, máy móc và xe có động cơ nên có tìm hiểu chút ít, tuy nhiên tôi cũng muốn tra cứu mã ngành, nhưng không rành lắm nhờ các bạn hỗ trợ giúp: Nhóm ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ có mã ngành bao nhiêu? Nhóm này gồm những hoạt động nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Thủ tục bổ thêm mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời!

  Tổ tư vấn công ty Nam Việt Luật trả lời:

  Nhóm ngành cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018), theo đó:

  ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị

  Mã các ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ

  7710: Cho thuê xe có động cơ

  77101: Cho thuê ôtô

  Nhóm cho thuê ôtô gồm:

  – Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm);

  – Cho thuê xe tải, bán rơmooc.

  Loại trừ:

  – Cho thuê xe ôtô có lái xe đi kèm được phân vào nhóm 493 (Vận tải đường bộ khác);

  – Cho thuê tài chính được phân vào nhóm 64910 (Hoạt động cho thuê tài chính).

  77109: Cho thuê xe có động cơ khác

  Nhóm cho thuê xe có động cơ khác gồm: Cho thuê xe giải trí, xe trượt tuyết…

  7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển gồm:

  – Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển;

  – Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển;

  – Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển;

  – Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

  Loại trừ:

  – Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp kèm người điều khiển được phân vào nhóm 01610 (Hoạt động dịch vụ trồng trọt), 02400 (Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp);

  – Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển được phân vào ngành 43 (Hoạt động xây dựng chuyên dụng);

  – Cho thuê thiết bị vận tải đường không có kèm người điều khiển được phân vào ngành 51 (Vận tải hàng không);

  – Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy có kèm người điều khiển được phân vào ngành 50 (Vận tải đường thủy);

  – Cho thuê tài chính được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác);

  – Cho thuê bất động sản được phân vào nhóm 6810 (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê);

  – Cho thuê tài sản hữu hình được phân vào nhóm 77110 (Cho thuê xe có động cơ), 7720 (Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình), 7730 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển);

  – Cho thuê băng video và đĩa được phân vào nhóm 77220 (Cho thuê băng, đĩa video);

  – Cho thuê sách được phân vào nhóm 77290 (Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác).

  77301: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển gồm:

  – Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển;

  – Cho thuê các sản phẩm được sản xuất thuộc nhóm 28210 (Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp), như máy kéo nông nghiệp.

  77302: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển gồm: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển:

  – Xe cần trục;

  – Dàn giáo, bệ, không phải lắp ghép hoặc tháo dỡ.

  77303: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển gồm: Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển:

  – Máy tính và thiết bị ngoại vi;

  – Máy nhân bản, máy đánh chữ và máy tạo từ;

  – Máy và thiết bị kế toán: Máy đếm tiền, máy tính điện tử…;

  – Đồ văn phòng.

  77304: Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển gồm:

  – Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người lái và phi hành đoàn.

  77305: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển

  Nhóm cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển gồm:

  – Cho thuê tàu, thuyền và các kết cấu nổi không kèm người lái và thủy thủ đoàn.

  77309: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu gồm:

  – Cho thuê không kèm người điều khiển, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác thường được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh:

  + Động cơ,

  + Dụng cụ máy,

  + Thiết bị khai khoáng và thăm dò dầu,

  + Thiết bị phát thanh, truyền hình và thông tin liên lạc chuyên môn,

  + Thiết bị sản xuất điện ảnh,

  + Thiết bị đo lường và điều khiển,

  + Máy móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác;

  – Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ (trừ xe có động cơ) không kèm người điều khiển:

  + Môtô, xe lưu động, cắm trại…,

  + Động cơ tàu hỏa;

  Nhóm cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu cũng gồm:

  – Cho thuê container;

  – Cho thuê palet;

  – Cho thuê động vật (như vật nuôi, ngựa đua).

  Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ

  Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung thêm mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ.Văn bản này phải được Hội thành viên công ty TNHH hai thành viên/ Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/ Hội đồng quản trị công ty cổ phần đồng ý và ký tên.
  • Biên bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội thành viên công ty TNHH hai thành viên/ Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/ Hội đồng quản trị công ty cổ phần, có chữ ký của thư ký – người lập biên bản hoặc người đại diện pháp luật công ty.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  Các bước bổ sung thêm mã ngành nghề cho thuê máy móc, thiết bị và xe có động cơ:

  Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như trên đầy đủ theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Doanh nghiệp cử người đại diện pháp luật đến  Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở để nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh thời gian:

  Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần:

  • Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút
  • Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
  •  Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.

  Doanh nghiệp lấy số thứ tự và ngồi chờ gọi theo số thứ tự, đến lượt thì vào nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị.

  Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh  của doanh nghiệp

Thông báo
Gọi điện thoại