Bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu mới nhất.

Ngành nghề kinh doanh Xuất, nhập khẩu là 01 trong các lĩnh vực hàng đầu về kinh doanh đang được sự ưu tiên và quan tâm của nhà nước để giúp việc mở rộng về thị trường, lưu thông hàng hóa, tạo ra mối quan hệ trong làm ăn với các quốc gia khác nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Để hoạt động kinh doanh về Xuất, nhập khẩu thì công ty cần bổ sung ngành nghề kinh doanh Xuất, nhập khẩu vào trong nội dung của đăng ký kinh doanh.

I/ Quy định đối với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty có vốn nước ngoài như sau:

_ Dựa vào nghị định số 09/2018/NĐ-CP đã quy định thì công ty có vốn nước ngoài bắt buộc phải thực hiện đăng ký về ngành nghề kinh doanh Xuất, nhập khẩu vào trước khi hoạt động kinh doanh.

+ Nội dung việc tiến hành quyền Xuất, nhập khẩu cần phải dựa vào lộ trình được ghi nhận ở trong biểu cam kết mà có thành viên là Việt Nam.

+ Công ty cần phải ghi rõ nội dung quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và mã HS của hàng hóa dự kiến để Xuất, nhập khẩu ở trong giấy phép kinh doanh.

_ Dựa vào nghị định số 187/2013/NĐ-CP ở điều số 03 tại khoản 02 đã quy định, khi những chi nhánh, công ty, thương nhân khi thực hiện hoạt động về thương mại thuộc trong phạm vi điều chỉnh ở Nghị định này thì ngoài việc tiến hành những quy định ở Nghị định này còn cần phải tiến hành dựa vào những quy định có liên quan khác theo pháp luật, những cam kết ở trong những điều ước quốc tế của Việt Nam mà nước CHXHCN Việt Nam làm thành viên và nội dung lộ trình được công bố từ Bộ Công Thương.

II/ Quy định đối với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty Việt Nam như sau:

_ Dựa vào nghị định số 187/2013/NĐ-CP ở điều số 03 tại khoản 01 đã quy định, ngoại trừ hàng hóa thuộc vào Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng xuất khẩu, cấm xuất khẩu, Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng nhập khẩu, cấm nhập khẩu được quy định ở Nghị định này và những văn bản khác của pháp luật thì thương nhân sẽ được phép Xuất, nhập khẩu những hàng hóa mà không có phụ thuộc vào những ngành nghề ĐK kinh doanh.

_ Chi nhánh của thương nhân được phép Xuất, nhập khẩu hàng hóa theo sự ủy quyền từ thương nhân.

_ Dựa vào luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ở điều số 07 tại khoản 05 thì việc kinh doanh Xuất, nhập khẩu là quyền của công ty.

_ Như vậy công ty Việt Nam sẽ được phép thực hiện Xuất, nhập khẩu toàn bộ những loại hàng hóa mà không thuộc vào Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng xuất khẩu, cấm xuất khẩu, Danh mục những hàng hóa bị tạm ngừng nhập khẩu, cấm nhập khẩu mà không có phụ thuộc vào những ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký trong Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

_ Danh mục những ngành nghề thuộc vào nhóm những ngành nghề kinh doanh Xuất, nhập khẩu:

+ Mã ngành 8299 gồm:

– Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.

– Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng hóa.

+ Mã ngành 5229 gồm:

– Hoạt động từ những đại lý bán vé máy bay.

– Hoạt động từ đại lý làm nhữn thủ tục về hải quan.

III/ Trình tự các bước bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện theo thứ tự như sau:

1/ Thực hiện chuẩn bị nội dung hồ sơ để nộp cho Phòng ĐK kinh doanh của Sở KH đầu tư gồm:

_ Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông hay biên bản cuộc họp của HĐ thành viên.

_ Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

_ Bản sao công chứng của Giấy tờ chứng thực về cá nhân đối với người đi nộp hồ sơ.

_ Giấy tờ uỷ quyền đến người đi nộp hồ sơ, nội dung hợp đồng về dịch vụ đối với các tổ chức mà được sự uỷ quyền thực hiện nộp hồ sơ (Trong trường hợp khi người được đại diện pháp luật mà trực tiếp đi nộp hồ sơ, sẽ không cần sự uỷ quyền).

_ Quyết định của đại HĐ cổ đông hay Quyết định của HĐ thành viên hay Quyết định đối với chủ sở hữu của công ty TNHH MTV.

Chú ý: Công ty có thể thực hiện đăng ký Xuất, nhập khẩu chỉ trong 01 hay một số mặt hàng mà thay vì thực hiện xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.

2/ Tiến hành nộp hồ sơ, sau đó chờ nhận kết quả như sau:

_ Công ty đăng ký về tài khoản, sau đó thực hiện nộp nội dung hồ sơ bằng token (chữ ký số) hay bằng tài khoản ĐK kinh doanh trên mạng điện tử cho Sở KH và đầu tư.

_ Thời gian sau 3 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận hồ sơ thì sở KH và đầu tư tiến hành cho kết quả đối với tính hợp lệ của nội dung hồ sơ, sau đó thông báo cho công ty đến bổ sung, sửa đổi hồ sơ hay nhận kết quả.

_ Kết quả được nhận là: Giấy tờ xác nhận của việc thay đổi trong nội dung về đăng ký doanh nghiệp.

_ Vì từ ngày 1-7-2015, Giấy CN đăng ký doanh nghiệp khi được cấp thì sẽ không có thể hiện những nội dung của ngành nghề, nên khi thực hiện thay đổi các ngành nghề, thì công ty chỉ được nhận về kết quả sẽ là Giấy tờ xác nhận của việc thay đổi trong nội dung về đăng ký doanh nghiệp và sẽ không được cấp mới về giấy CN đăng ký doanh nghiệp.   

3/ Thực hiện công bố nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp:

Công ty cần chuẩn bị nội dung hồ sơ bao gồm:

_ Giấy tờ đề nghị việc công bố nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

_ Giấy tờ uỷ quyền đến người đi nộp hồ sơ.

_ CMND có công chứng đối với người trực tiếp đi nộp hồ sơ ở sở KH và đầu tư khi đã nhận được kết quả.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !