Bổ sung ngành nghề kinh doanh nhập khẩu hàng hóa cần những gì?

I/ Căn cứ cơ sở về pháp lý gồm:

_ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP đã Quy định một cách chi tiết việc thi hành của Luật Thương mại đối với hoạt động mua bán về hàng hoá của quốc tế và những hoạt động của đại lý bán, mua, quá cảnh và gia công hàng hóa với nước ngoài.

_ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh.

_ Luật doanh nghiệp năm 2014.

II/ Điều kiện về bổ sung ngành nghề kinh doanh nhập khẩu hàng hóa như sau:

Dựa vào nghị định số 12/2006/NĐ-CP ở điều số 04 đã quy định đối với thủ tục xuất nhập khẩu về hàng hóa:

_ Những hàng hóa khác mà không có thuộc vào Danh mục tạm ngừng xuất khẩu, cấm xuất khẩu, hàng hoá tạm ngừng nhập khẩu, cấm nhập khẩu và những hàng hóa không có thuộc các quy định ở các khoản số 01, 02 trong Điều này thì chỉ cần phải làm các thủ tục thông quan ở Hải quan của cửa khẩu.

_ Hàng hóa xuất, nhập khẩu cần phải đảm bảo những quy định có liên quan đến kiểm dịch về động thực vật, an toàn về vệ sinh thực phẩm và chất lượng, tiêu chuẩn thì phải chịu sự kiểm tra từ những cơ quan quản lý của nhà nước trong chuyên ngành để trước khi được thông quan.

_ Đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu dựa vào giấy phép thì khi thương nhân muốn thực hiện xuất, nhập khẩu cần phải có giấy phép từ Bộ Thương mại hay những Bộ quản lý trong chuyên ngành.

Căn cứ vào nội dung quy định này thì khi công ty muốn tiến hành hoạt động nhập khẩu hàng hóa cần phải có thực hiện đăng ký về ngành nghề kinh doanh này trong giấy tờ đăng ký kinh doanh. Vì thế cần phải làm thủ tục về bổ sung ngành nghề kinh doanh nhập khẩu hàng hóa thì mới được tiến hành kinh doanh về ngành nghề này.

III/ Thủ tục về bổ sung ngành nghề kinh doanh nhập khẩu hàng hóa thì chuẩn bị những giấy tờ như sau:

1/ Trường hợp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì công ty gửi Thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ở nơi mà công ty đã đăng ký và nội dung của Thông báo gồm có:

_ Chữ ký, tên, họ của người được đại diện pháp luật cho công ty.

_ Ngành nghề để đăng ký việc bổ sung.

_ Mã số, tên công ty, MST hay số Giấy CN đăng ký kinh doanh (với trường hợp khi công ty không có mã số công ty, MST).

Kèm theo nội dung Thông báo cần phải có Quyết định và các bản sao phải hợp lệ của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên hay từ Đại HĐ cổ đông trong công ty cổ phần hay từ những thành viên hợp danh trong công ty hợp danh, nội dung quyết định từ chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV trong việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nội dung biên bản cuộc họp, quyết định cần phải ghi rõ các nội dung đã được thay đổi ở trong Điều lệ doanh nghiệp.

2/ Khi đã nhận Thông báo thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp Giấy biên nhận và kiểm tra đối với tính hợp lệ của bộ hồ sơ và việc bổ sung thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty của Cơ sở dữ liệu QG về đăng ký công ty. Trong trường hợp khi công ty có nhu cầu thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận đối với việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký công ty cho công ty.

3/ Trường hợp khi hồ sơ thông báo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không được hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo công ty để bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc.

4/ Công ty sẽ có trách nhiệm thực hiện thông báo việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng10 ngày làm việc tính từ ngày có sự thay đổi. Trong trường hợp khi có thay đổi mà công ty không thực hiện thông báo thì sẽ bị tiến hành xử phạt dựa vào quy định theo pháp luật đối với việc xử phạt về vi phạm hành chính ở trong lĩnh vực KH và đầu tư.

5/ Tiến hành công bố việc thay đổi nội dung về đăng ký kinh doanh như sau:

_ Dựa vào Luật doanh nghiệp năm 2014 ở Điều số 32 đã quy định thì trường hợp khi thay đổi về nội dung của đăng ký doanh nghiệp thì các thay đổi tương ứng cần phải được tiến hành thông báo một cách công khai qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Trong thời gian là 30 ngày tính từ ngày đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp mới thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung về đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin QG về việc đăng ký doanh nghiệp.

_ Trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp hay thay đổi nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải gửi thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp và việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp đó đến cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm XH, cơ quan quản lý về lao động. Định kỳ thực hiện gửi thông tin về việc đăng ký doanh nghiệp và việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan của nhà nước mà có thẩm quyền khác thuộc cùng cấp UBND quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh ở nơi mà công ty đặt làm trụ sở chính.

Cá nhân, tổ chức có quyền được đề nghị đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm cung cấp những thông tin mà công ty phải tiến hành công khai dựa vào quy định theo pháp luật.

IV/ Nội dung hồ sơ gồm :

_ Thông báo việc bổ sung nghành nghề kinh doanh dựa vào mẫu ở Phụ lục số I-15 được ban hành và kèm theo nội dung công văn số 4211/BKHĐT – ĐKKD.
_ Biên bản cuộc họp của HĐ thành viên.
_ Quyết định của HĐ thành viên trong việc bổ sung về nghành nghề kinh doanh.

_ Tài liệu khác về ngành nghề đăng ký kinh doanh thuộc loại có điều kiện.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ nêu trên, thì công ty sẽ gửi hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh tại sở KH và đầu tư thuộc cấp tỉnh để tiến hành thủ tục về việc bồ sung ngành nghề kinh doanh. 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]