Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí

  • Tháng Ba 16, 2020
  • Bởi: Duyên
  • Chuyên mục: Tin tức

Bổ sung ngành nghề bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh thực hiện thủ tục như thế nào?

Tôi tên Sơn hiện tại tôi đang kinh doanh bán lẻ linh kiện điện tử, máy tính nhưng hoạt động kinh doanh chưa được tốt nắm, nhận thấy tiềm năng của ngành nghề kinh doanh bản lẻ hàng hóa văn hóa, giải trí cho nên tôi muốn làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí. Tuy nhiên tôi lại  đang gặp khó khăn trong việc tra cứu mã ngành ngành nghề kinh doanh này trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Nhóm ngành nghề này có bao nhiêu mã ngành? Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí

 

Tổ tư vấn công ty Nam Việt Luật xin trả lời:

Nhóm mã ngành nghề bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể bao gồm:

4761 – 47610: Bán lẻ bổ sung ngành nghề bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

– Bán lẻ sách, truyện các loại;

– Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác;

– Bán lẻ văn phòng phẩm: Bút mực, bút bi, bút chì, giấy, cặp hồ sơ…

Loại trừ: Bán lẻ sách cũ hoặc sách cổ được phân vào nhóm 47749 (Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh).

4762 – 47620: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

– Bán lẻ đĩa nhạc, băng âm thanh, đĩa compac, băng cát-sét đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình;

– Bán lẻ băng video và DVDs đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình.

4763 – 47630: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

– Bán lẻ thiết bị, đồ dùng, dụng cụ thể dục, thể thao, cần câu và thiết bị câu cá, đồ dùng cắm trại, thuyền và xe đạp thể thao.

4764 – 47640: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

Nhóm này gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:

– Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu.

Loại trừ:

– Bán lẻ bàn điều khiển trò chơi video được phân vào nhóm 47411 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh);

– Bán lẻ phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng), kể cả trò chơi được phân vào nhóm 47411 (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh).

4785-47850: Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ

Nhóm này gồm:

– Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ như sách, báo, tạp chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi và đồ chơi.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  2. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
  3. Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
  4. Giấy uỷ quyền cho cá nhân đi nộp và nhận kết quả hồ sơ nếu người đại diện công ty không thực hiện được việc này

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh thực hiện qua các trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh vào Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Công ty Nam Việt Luật sẽ tư vấn những giấy tờ chuẩn bị cần thiết, soạn thảo hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ và căn cứ phiếu hẹn để nhận phiếu hẹn trả kết quả.

+Nhân viên công ty sẽ trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ để nhận kết quả

+Nhận kết quả hồ sơ : Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu chỉ thay đổi ngành nghề. Nếu có tăng vốn điều lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 4: Sau khi nhận giấy bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty sẽ giúp doanh nghiệp đăng bố cáo thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày.

>>> Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh Việt Nam mới nhất <<<