• Mã ngành 5320-Mã ngành nghề chuyển phát

  • Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 3 đánh giá

  Mã ngành 5320 - Mã ngành nghề chuyển phát bao nhiêu? Chuyển phát là một trong những dịch vụ yêu cầu vận chuyển hàng hóa phổ biến hiện nay.Hàng hóa của bạn có thể vận chuyển đến mọi nơi trên trái đất một cách nhanh nhất. Với dịch vụ chuyển phát bạn sẽ được phục vụ tận tình với nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn. Gía cả của dịch vụ chuyển phát phụ thuộc vào yêu cầu thời gian của khách nhanh hay bình thường và số lượng hàng hóa mà khách hàng yêu cầu chuyển,  hàng hóa như thư từ, quà tặng hay các sản phẩm khác của bạn đến với những địa chỉ yêu cầu trong thời gian nhanh và sớm nhất, an toàn và chính xác. Dịch vụ chuyển phát có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Tuy nhiên, do dịch vụ này liên quan đến tài sản, hàng hóa có giá trị của các doanh nghiệp nên pháp luật yêu cầu chủ thể kinh doanh chuyển phát cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Với nhu cầu phát triển như vậy cho nên các công ty chuyển phát được thành lập rất nhiều với ngành nghề kinh doanh được đăng ký là chuyển phát. Còn đối với các doanh nghiệp đã thành lập và muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực này thì chỉ cần thực hiện thủ tục bổ sung thêm mã ngành nghề chuyển phát ở cơ quan đăng ký kinh doanh trước mới được phép hoạt động kinh doanh. Để thực hiện đúng thủ tục bổ sung ngành nghề các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây!

  I/ Điều kiện kinh doanh dịch vụ chuyển phát cần đáp ứng

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước:

  1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

  2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

  + Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

  + Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

  + Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

  2. Điều kiện kinh doanh chuyển phát quốc tế:

  + Có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.

  + Có vốn pháp định tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam.

  + Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.

  + Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh.

  + Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

  Bổ sung thêm mã ngành nghề chuyển phát theo quy định

  Bổ sung thêm mã ngành nghề chuyển phát

  II/ Nhóm mã ngành nghề chuyển phát chi tiết

  Ngành nghề Mã ngành nghề
  Bưu chính. Nhóm này gồm: Các hoạt động bưu chính theo các quy định phổ biến và thống nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng cơ sở hạ tầng chung để thực hiện việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực.

  Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này như:

  – Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải công cộng;

  – Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện;

  – Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

  Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác). 

  531 – 5310 – 53100

  Chuyển phát. Nhóm này gồm:

  – Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;

  – Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

  Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà.

  Loại trừ: Vận tải hàng hóa theo các phương thức vận tải được phân vào các nhóm 4912 (Vận tải hàng hóa đường sắt), 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ), 5012 (Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương), 5022 (Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa), 5120 (Vận tải hàng hóa hàng không).

  532 – 5320 – 53200

  III/ Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh chuyển phát

  Thành phần hồ sơ bổ sung ngành nghề chuyển phát bao gồm: ( Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  – Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp nộp kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề và giấy tờ tùy thân của người có chứng chỉ hành nghề (Nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng)

  – Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định (Tùy vào từng trường hợp có thể là giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp,….)

  >>> Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

  IV/ Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung mã ngành nghề chuyển phát 

  Bước 1: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Bước 2: Chờ lấy kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3: Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề chuyển phát thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội; Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  V/ Dịch vụ bổ sung mã nghề chuyển phát tại Nam Việt Luật

  – Công ty Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về thủ tục thành lập công ty cũng như thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh nên có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn. Không chỉ tư vấn miễn phí mọi thắc mắc liên quan, Nam Việt Luật còn hướng dẫn khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để thuận lợi thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhanh chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. 

  – Ngoài ra, Nam Việt Luật còn thực hiện thủ tục công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho khách hàng, thủ tục cần lưu ý sau thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

  Vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn miễn phí nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan về bổ sung mã ngành nghề chuyển phát. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo