Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bảng giá thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp)

STTNgành nghềGiá VNĐ
1Ngành dịch vụ10-20 Triệu
2Thương mại – Xuất nhập khẩu15-30 Triệu
3Ngành nghề sản xuất30-50 Triệu
4Ngành nghề có điều kiện35-60 Triệu
5Dự án trên 300 tỷTùy thuộc dự án

Bảng giá thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài (Đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn)

STTNgành nghềGiá VNĐ
1Ngành dịch vụ, Thương mại – Xuất nhập khẩu, Ngành nghề sản xuất8-14 Triệu
Ngành nghề có điều kiện10-20 Triệu
5Dự án trên 300 tỷTùy thuộc dự án

Bảng giá thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở phụ thuộc của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

STTNội dungGiá VNĐ
1Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán phụ thuộc1 Triệu
2Thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài hạch toán độc lập5 Triệu
3Thành lập văn phòng đại diện công ty có vốn đầu tư nước ngoài.1 Triệu
4Thành lập cơ sở phục thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài.1 Triệu