Tổng hợp bảng giá dịch vụ tại Nam Việt Luật - Nam Việt Luật - 02873.000.555

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Tổng hợp bảng giá dịch vụ tại Nam Việt Luật

1.Bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói

(Tư vấn 24/7: 02873.000.555   –  0778.000.555  –  0909608102)

STT Nội dung thực hiện Gói Cơ Bản (A) Gói Trung Bình (B) Gói Đầy Đủ (C) Gói Trọn gói (D) Gói VIP (E)
1 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp X X X X X
2 Khắc dấu tròn + Thông báo mẫu dấu X X X X X
3 Đăng bố cáo thành lập X X X X X
4 Thủ tục khai thuế ban đầu X X X X
5 Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế X X X X
6 Thông báo phát hành hóa đơn X X X
7 Chữ ký số khai thuế (1 năm) X X X
8 Hóa đơn điện tử 200 số X X X
9 Dấu chức danh (01 dấu) X X X
10 Bảng hiệu (25 x 35) treo tại trụ sở X X X
11 Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên X X X
12 Thông báo số tài khoản ngân hàng X X
13 Thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh mở công ty 500k/tháng tại Quận 1/Tân Bình (12 tháng tặng 01 tháng) X
Tổng Chi Phí (chưa VAT) 1,200,000 1,990,000 4,990,000 5.300.000 11,300,000
Tổng Thời gian(Ngày làm việc) 4-7 ngày 4-10 ngày 4-15 ngày 4-20 ngày 4-20 ngày

(Bảng giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận báo giá)

2. Bảng giá thành lập chi nhánh – VPĐD – Địa điểm kinh doanh – Kho – Cửa hàng

STT Nội dung Chi phí (VNĐ) Thời gian
(ngày làm việc)
1 Thành lập chi nhánh 1.000.000 3
2 Thành lập VPĐD 1.000.000 3
3 Thành lập địa điểm kinh doanh 1.000.000 3
4 Thành lập kho – cửa hàng 1.000.000 3

 3. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

STT Đăng ký độc quyền Chi phí (VNĐ) Thời gian
(tháng)
1 Đăng ký độc quyền logo, nhãn hiệu, bao bì 2.500.000 9 – 12
2 Đăng ký độc quyền thương hiệu, tên công ty. 2.500.000 9 – 12

4. Bảng giá dịch vụ chữ ký số kê khai thuế điện tử sau khi thành lập công ty

STT Nội Dung Dịch Vụ Giá (VNĐ)
1 Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế (Chữ ký số Vina)
Chữ ký số thời hạn 1 năm 1,530,000
Chữ ký số thời hạn 1 năm khuyến mãi thêm 1 năm 2,300,000
Chữ ký số thời hạn 3 năm 2,430,000
2 Bảng hiệu Mica bắt buộc treo tại trụ sở
Bảng hiệu Mica(size 25×35) 220,000
3 Các loại dấu trong công ty
Dấu tên 1 dòng 120,000
Dấu tên 2 dòng (trên- Chức danh, dưới- Tên) 170,000
Dấu Mã số thuế 200,000

6. Bảng giá dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm)

STT Nội dung Gói kế toán chuyên nghiệp
gồm ( Tư vấn miễn phí suốt quá trình hoạt động. Báo cáo thuế hàng tháng. Lập sổ sách chứng từ. Quyết toán cuối năm. Giải trình cơ quan thuế )
Số lượng chứng từ (Đầu ra + đầu vào) Thương mại, dịch vụ Xây dựng, sản xuất
1 KHAI BÁO THUẾ / HÀNG THÁNG/QÚY 0 500,000 500,000
2 1-10 700,000 900,000
3 11-50 1,500,000 1,800,000
4 51-100 2,500,000 3,000,000
5 >100 Thỏa Thuận Thỏa Thuận

 7. Bảng giá giải thể doanh nghiệp, giải thể đơn vị phụ thuộc

STT Nội dung Chi phí (VNĐ) Thời gian
(ngày làm việc)
1 Giải thể công ty 1,5 – 4.5 triệu 20
2 Giải thể chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, kho, cửa hàng 2 triệu 15

 8. Bảng giá thay đổi đăng ký kinh doanh

STT NỘI DUNG THAY ĐỔI Phí dịch vụ (VNĐ) Thời gian (Ngày làm việc)

I. Dịch vụ Giấy phép kinh doanh

1 Thay đổi tên doanh nghiệp 500,000 3
2 Thay đổi địa chỉ (chưa đổi dấu) 500,000 3
3 Thay đổi cơ cấu thành viên (không thay đổi loại hình công ty) 500,000 3
4 Thay đổi bổ sung ngành nghề 500,000 3
5 Thay đổi đại diện pháp luật 500,000 3
6 Tăng vốn điều lệ công ty 500,000 3
7 Mã hóa ngành nghề kinh doanh 500,000 3
8 Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website 500,000 3
9 Thay đổi bổ sung cập nhật thông tin khác 500,000 3
10 Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông – Chứng nhận góp vốn thành viên/ cổ đông 500,000 1
11 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia điểm kinh doanh 500,000 3
12 Thay đổi chủ sở hữu 500,000 3
13 Thay đổi loại hình doanh nghiệp 500,000 3
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do thất lạc) 500,000 3
15 Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (công ty mẹ tại TP.HCM) 500,000 3
16 Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa điểm kinh doanh (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác) 500,000 3
17 Giảm vốn điều lệ công ty 500,000 3

II. Dịch vụ dấu + mẫu dấu + bố cáo doanh nghiệp

1 Khắc dấu tròn doanh nghiệp 450,000 1
2 Khắc dấu 1 dòng tên Giám đốc 100,000 1
3 Khắc dấu 2 dòng (dòng trên-Chức danh, dòng dưới –Tên) 150,000 1
4 Khắc dấu Mã số thuế 200,000 1
5 Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015) (chưa bao gồm phí khắc dấu là: 450,000) 500,000 3
6 Đăng bố cáo thành lập/thay đổi 500,000 1
7 Tư vấn mở TK ngân hàng,thông báo STK 500,000 4

III.Dịch vụ Thuế – Hóa đơn + Ngân hàng

1 Khai thuế ban đầu 500,000 1
2 Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế (Mẫu 08) 500,000 1
3 Chuyển hồ sơ thuế khác quận 800,000 7
4 Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn 500,000 10
5 Thủ tục in hóa đơn Tùy số lượng 3
0778 000 555