Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Nam Việt Luật - 02873.000.555

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện uy tín chuyên nghiệp tại Nam Việt Luật qua nhiều năm qua và khẳng định vị thế tư vấn hàng đầu tại Việt Nam.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Đặc biệt giảm 50% phí dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư khi thay đổi từ nội dung thứ 2 trở lên)Gọi ngay số hotline dưới chân website để được giảm 50% phí dịch vụ

STT NỘI DUNG THAY ĐỔI Phí dịch vụ (VNĐ) Thời gian(Ngày làm việc)
I/ 1/ Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư
1 Tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong trường hợp giấy phép đầu tư được cấp theo luật đầu tư cũ 2005). 3.000.000 3
2 Thay đổi tên dự án; thay đổi địa chỉ của dự án; thay đổi nhà đầu tư; Tăng vốn điều lệ – vốn đầu tư;  Thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thực hiện thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài. 8.000.000 15-20
3 Thay đổi bổ sung ngành nghề dịch vụ, xây dựng 8.000.000 15-20
4 Thay đổi bổ sung ngành nghề thương mại – xuất nhập khẩu  (tùy ngành nghề cụ thể) 20-40
5 Thay đổi các thông tin khác như: Bổ sung cập nhật thông tin số điện thoại, email, fax, website; Thay đổi thông tin liên quan đến CMND/passport của nhà đầu tư… 5.000.000 15-20
6 Giãn tiến độ đầu tư 5.000.000 15-20
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do thất lạc 5.000.000 15-20
8 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 5.000.000 15-20
9 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 5.000.000 15-20
10 Hiệu đính thông tin giấy CNĐT 3.000.000 15-20
11 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 7.000.000 15-20

Phương thức tính giá dịch vụ thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

1. Nếu thay đổi 01 nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư (giấy phép đầu tư) thì tính theo từng nội dung tương ứng trên bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

2. Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên trên giấy chứng nhận đầu tư thì phương thức tính như sau: Tổng giá dịch vụ thay đổi (điều chình) = Giá thay đổi Nội dung thứ nhất + 50% giá thay đổi nội dung thứ 2 trở đi.

Nếu các bạn cần tiến hành dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Vui lòng liên hệ công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện thủ tục nhanh nhất!

0778 000 555